Rodzinny Ogród Działkowy

"Miejski"

w Kobylinie

L.p.Rodzaj PrzychodówKto ustalaWysokośćPodziałTermin WpłatyUwagi
1 Składka członkowska Corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę w roku 2020 6 zł/czł. Zgodnie z uchwałą KRPZD tj. 100% dla ROD Zgodnie ze Statutem PZD nie później niż 30.06 b.r §143 Statut PZD
2 Opłata ogrodowa Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę Liczona od m² 0,09 zł/ m² 100% dla OZ i KR PZD; różnica na potrzeby ROD Zgodnie ze Statutem PZD *Działkowcy nie później niż 30.06 b.r *ROD do OZ do 01.07 b.r. *OZ do KR do 31.07 b.r. §144 §145 Statut PZD
3 Opłata ogrodowa przeznaczona na inwestycje i remonty Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę (w ROD w których jest realizowane Liczona w zł od działki Liczona w zł od działki 100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ §144 Statut PZD
Opłaty ogrodowe płatne jednorazowo w roku nabycia prawa do działki
4 Opłata ogrodowa podwyższona - jednorazowa – płatna w roku nabycia prawa do działki Ustala Okręgowy Zarząd PZD zgodnie z uchwałą KR PZD od 01.01.20r. 200 zł Zgodnie z uchwałą KRPZD tj. 20% ROD 80% do OZ, bo 60% dla OZ 20% dla KR *do ROD po przydzieleniu działki * ROD do OZ w ciągu 2 tygodni §147 ust.1 pkt.2 Statut PZD
5 Opłata ogrodowa podwyższona - jednorazowa – płatna w roku nabycia prawa do działki (w istniejących ROD) Ustala Zarząd ROD w formie uchwały na dany rok kalendarzowy Liczona od wartości bilansowej środków trwałych na koniec u.r. dzieląc przez ilość działek 100% pozostaje w ROD *Po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki §147 ust.1 pkt.1 Statut PZD
6 Dotacje z KR PZD z OZ PZD z samorządu terytorialnego Otrzymane zgodnie z otrzymaną uchwałą, decyzją lub porozumieniem
7 Środki z wykorzystania majątku Związku lub za czasowe zajęcie terenu Otrzymane na podstawie umowy i stosownej uchwały

*czasowe zajęcie terenu – zgoda Okręgowego Zarządu
*wykorzystanie (obciążenie) majątku Związku – zgoda Okręgowego Zarządu

Przewiń do góry