Rodzinny Ogród Działkowy

"Miejski"

w Kobylinie

Tak się zaczęło....

Kobyliński ogród pracowniczy ma swój początek w 1955 roku. Początkowo były to tymczasowe ogrody na terenie osiedla domów jednorodzinnych w okolicach dworca PKP, jednak po dwóch latach, czyli 1 października 1957 roku nastąpiła ich likwidacja, ponieważ teren został przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Brak ogródków wywołał potrzebę wydzielenia nowego miejsca. Został nim teren o powierzchni 5,04 ha – stanowiący obecny ogród. Objęcie terenu przez Zarząd Pracowniczych Ogródków Działkowych nastąpił wiosną 1958r. Wydzielony teren otrzymał lokalizację, zgodnie z wytycznymi do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, jako ogród o charakterze stałym. Od tego czasu datuje się zorganizowaną formę „Miejskiego” Pracowniczego Ogrodu Działkowego.

Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kobylinie, w dniu 16 kwietnia 1958r. Ustalono formy organizacyjne oraz powołano tymczasowy Zarząd, który przejął zarządzanie ogrodu do czasu powołania stałego przedstawicielstwa wyłanianego zgodnie ze Statutem.

W skład tymczasowego Zarządu wchodzili:

Józef Golik – przewodniczący

Władysław Czuszke – sekretarz

Stanisław Moryson – skarbnik

Franciszek Czubak – gospodarz

Paluszczak Jan, Wojtkowiak Marian, Fabiszak Stefan – zastępcy.

Wyborcze zebranie zostało zwołane przez tymczasowy Zarząd w dniu 22 listopada 1958r., na którym ustanowiono nowy Zarząd w składzie:

Różyński Wacław – przewodniczący

Pawlak Marian – zastępca

Władysław Czuszke – skarbnik

Antoni Rutkowski – gospodarz

Stanisław Moryson – członek

Zgodnie ze Statutem, zebrania odbywały się co trzy lata, na których wybierany był Zarząd. Jego skład ulegał zmianom, z wyjątkiem przewodniczącego – Władysława Różyńskiego, który obchodził jubileusz dziesięciolecia na tym stanowisku, razem z jubileuszem istnienia ogrodu działkowego w 1968 r. Na przestrzeni tych lat zainwestowano w jego urządzenie ze środków państwowych. Teren został ogrodzony siatką, powstały trzy furtki, brama wjazdowa, wykonano kilkanaście studni z pompami ręcznymi, powstał maszt do zawieszania flagi państwowej, ustawiono huśtawki i karuzele dla dzieci. Na powierzchni 5,04 było 92 działkowców. W 1974r. najgorszą klasę ziemi o powierzchni 0,5 ha zalesiono. Jest to obszar przy bramie wjazdowej z prawej i z lewej strony. W połowie lat 70., w ramach czynu społecznego postawiony został obecny dom działkowca.

Przez 32 lata stanowisko prezesa piastował pan Gerwazy Kobierski w 2012r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. Po dwóch kolejnych latach czyli w roku 2014 Wyborcze zebranie wyłoniło Zarząd w następującym składzie:

Henryka Jędrzejak – prezes

Mirosław Wachowiak – zastępca

Beata Ratajczak – sekretarz

Violetta Grząbka – skarbnik

Anna Wachowiak – członek

Okres 2014 – 2018 to początek pozytywnych zmian. Grupa działkowców bezinteresownie zaczęła oczyszczać przyległe do ich działek pustostany, a z zarośniętego ogrodu zaczęły wyłaniać się dróżki. Zaczęto wykaszać teren przed zniszczonym domem działkowca. Teren ogródków działkowych przestał straszyć. Potem zaczęto naprawiać uszkodzone ogrodzenie, gdyż przez lata zaniedbań siatka ogrodzeniowa na niektórych odcinkach była doszczętnie zniszczona lub wcale jej nie było. Wykonano rzeźbione napisy nad bramą i nad uliczką. Zakupiono maszt i powieszono flagę. Dzięki takim działaniom wizerunek działek zaczął się poprawiać, czego efektem było przybycie kilku nowych działkowców.  Sytuacja działek poprawiła się na tyle, że zaczęto myśleć o organizacji Dnia działkowca. Podjęto działania, aby został podłączony prąd do salki. Pomysł ten spowodował, że grono działkowców chętne do działania i wspierane przez Zarząd wyremontowało salkę działkową, na której zorganizowane zostały obchody 60 – lecia ogrodu. Podjęto pierwsze kroki współpracy z Burmistrzem Kobylina. Był to pierwszy dzień działkowca od niepamiętnych czasów.

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 08 kwietnia 2019r. dokonały się kolejne zmiany w Zarządzie. Wybrano Zarząd w następującym składzie:

Anna Wachowiak – prezes

Mateusz Szymczak – wiceprezes

Danuta Piskorek – sekretarz

Violetta Grząbka – skarbnik,do końca roku 2019, z dniem 1 marca 2020r. zrezygnowała z funkcji członka zarządu i skarbnika

Beata Ratajczak – członek

Rok 2019 to kolejne pozytywne zmiany. Natychmiast przystąpiono do sporządzenia całej dokumentacji działkowej zgodnie z RODO. Kontynuowane są naprawy ogrodzenia. Ten rok to przełom, odkrycie jednego z największych problemów ogrodu od lat, czyli postępujących ubytków wody – w ostatnich latach sięgających ogromnych kwot.  W ramach konkretnych działań Zarząd rozwiązał problem trwający od wielu lat, w ciągu 1 roku. Kontynuowana jest współpraca z Burmistrzem Kobylina, Organizowany jest kolejny Dzień działkowca.

Przewiń do góry